top of page
Image by Brigitte Tohm

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Σχεδιασμός προγράμματος: List

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Οι εταίροι ανέπτυξαν το πρόγραμμα του Weaving Webs of Stories εκκινώντας από το σεμινάριο των εκπαιδευτών, που πραγματοποιήθηκε στο άνοιγμα του προγράμματος στη Μαδρίτη.
Έπειτα ακολούθησαν συναντήσεις μέσω Ζουμ για να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, πριν εφαρμοστεί σε κάθε χώρα.
Όλες οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται στη συνέχεια, έχουν εξεταστεί προσεκτικά από όλους τους εταίρους, και αποτελούνται από δοκιμασμένες μεθόδους και τεχνικές, που θα βοηθήσουν τους νέους να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, να βελτιώσουν τον αλφαβητισμό τους και το λεξιλόγιό τους, να αναπτύξουν την αγάπη τους για τη λογοτεχνία και να γίνουν πιο δημιουργικοί.

Σχεδιασμός προγράμματος: Text
Σχεδιασμός προγράμματος: Music Player

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

Ως Πρόγραμμα νοούνται όλες οι μαθησιακές εμπειρίες που βιώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το Πρόγραμμα είναι σημαντικό γιατί:
Δίνει μια σαφή διάρθρωση του τι πρέπει να διδαχθεί
Θέτει ξεκάθαρες προσδοκίες για τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το τέλος του προγράμματος τόσο για τους δασκάλους όσο και για τους μαθητές.

Σχεδιασμός προγράμματος: Text
Σχεδιασμός προγράμματος: Music Player

ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΆ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ:

μια εκτενή ανάλυση για το γιατί οι μαθητές θα πρέπει να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα/εργαστήριο
μια λίστα των γενικών στόχων
μια λίστα των δεξιοτήτων/ικανοτήτων που θα αναπτύξουν και παραδείγματα των δράσεων
τις αξίες που διέπουν το πρόγραμμα
τις θεματικές και τον αριθμό των μαθημάτων που θα καλύψουν κάθε θεματική
τις τεχνικές αξιολόγησης (όπως quiz, παιχνίδια, παρουσιάσεις κλπ)
τη βιβλιογραφία / αναγνωστικές προτάσεις
Παρόλο που το Πρόγραμμα βασίζεται σε κοινές μεθόδους, υπάρχει ευελιξία, ειδικότερα στο πως οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές οργανώνουν τις διαφορετικές αυτές μεθόδους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ομάδων τους.

Σχεδιασμός προγράμματος: Text
Σχεδιασμός προγράμματος: Music Player

ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Το είδος των δραστηριοτήτων που παρατίθεται, έχει δοκιμαστεί και αξιολογηθεί από όλους τους εταίρους και έχει οργανωθεί σε πέντε κατηγορίες, με βάσει το σκοπό τους:
Κατηγορία 1: Σχηματισμός ομάδων, χτίσιμο ομαδικού κλίματος και σπάσιμο πάγου
Κατηγορία 2: Αναγνωστικό ταξίδι
Κατηγορία 3: Φτιάχνοντας Ιστορίες
Κατηγορία 4: Παρουσίαση
Κατηγορία 5: Αξιολόγηση

Σχεδιασμός προγράμματος: Text

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ YOU IN EUROPE

Σχεδιασμός προγράμματος: Files
Σχεδιασμός προγράμματος: Music Player

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ ΟΜΆΔΩΝ, ΧΤΊΣΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΟΎ ΚΛΊΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΠΆΣΙΜΟ ΠΆΓΟΥ

Σχεδιασμός προγράμματος: Text
Σχεδιασμός προγράμματος: List

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ ΟΜΆΔΩΝ, ΧΤΊΣΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΟΎ ΚΛΊΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΠΆΣΙΜΟ ΠΆΓΟΥ

Η προσοχή είναι μια πολύ περιορισμένη δυνατότητα - οπότε χρειάζεται να την "απαγάπουμε" και να την αντιμετωπίσουμε με την ευαισθησία που της αξίζει (Chema Lazoro, βραβείο Καλύτερου Δασκάλα στην Ισπανία, 2013 )

Σχεδιασμός προγράμματος: Text

ΣΚΟΠΟΣ:

Να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε μια σειρά δραστηριοτήτων, όπου:
Θα μπορείτε να δημιουργείτε μικρότερα γκρουπ με τους συμμετέχοντες
Θα δημιουργήσετε προσδοκίες για κάτι μαγικό, αστείο και απολαυστικό
Θα επιτρέψετε στα παιδιά να δημιουργήσουν δεσμούς βασισμένους στην τιμιότητα και την αποδοχή
Θα υποστηρίξετε τη συλλογική λήψη αποφάσεων
Από την αρχή του προγράμματος, θα δώσετε στα παιδιά "την ικανοποίηση που νιώθει κάποιος όταν ολοκληρώνει κάτι" (Αμερικάνος συγγραφεάς Joyce Carol Oates)

Σχεδιασμός προγράμματος: Text

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΟΜΆΔΑΣ

Σχεδιασμός προγράμματος: Files
Σχεδιασμός προγράμματος: Music Player

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1: ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΓΙΑ ΣΠΆΣΙΜΟ ΠΆΓΟΥ

Τα παραπάνω παιχνίδια είναι σύντομες, δυναμικές, ευχάριστες δραστηριότητες που τραβούν την προσοχή των παιδιών. Δεν απαιτούν μεγάλη οργάνωση - μα είναι σημαντικό κομμάτι του προγράμματος.
Οι δάσκαλοι γενικά χρησιμοποιούν δύο τύπους παιχνιδιών:
Στην αρχή κάθε τμήματος, και έπειτα, όποτε απαιτείται, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν τον εκπαιδευτή τους και τους συμμαθητές τους
Ως έναν τρόπο να εφαρμόσουν ότι έμαθαν στην προηγούμενη ενότητα, και να εισάγουν την επόμενη.

Σχεδιασμός προγράμματος: Text
Σχεδιασμός προγράμματος: Music Player

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1: ΓΙΑΤΊ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ ICEBREAKERS

Για να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτή
Για να ενεργοποιήσουμε και να κινητροδοτήσουμε τα παιδιά, ώστε να εμπλακούν άμεσα στη δραστηριότητα, τόσο σωματικά όσο και νοητικά και συναισθηματικά, προετοιμάζοντάς τους για την ομαδική εργασία που ακολουθεί
Για να μειώσουμε το στρες, να δημιουργήσουμε καλές σχέσεις και μια ατμόσφαιρα όπου τα παιδιά νιώθουν ασφαλείς να μοιράζονται και να συμμετέχουν ολοκληρωτικά
Να ενσταλλάξουμε μια κοινή αίσθηση καθήκοντος, σκοπού, κοινότητας και ανοιχτότητας σε νέες ιδέες Να καλύψουμε διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες των παιδιών, δίνοντάς τους ένα εύρος μαθησιακών ευκαιριών, όπως παιχνίδια, τραγούδια, βίντεο, ζωγραφική, χορός κλπ.

Σχεδιασμός προγράμματος: Text

ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΣΠΑΣΊΜΑΤΟΣ ΠΆΓΟΥ

Σχεδιασμός προγράμματος: Files
Σχεδιασμός προγράμματος: Music Player

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΚΑΙ "ΜΥΣΤΙΚΆ":

Να έχετε μια καθαρή εικόνα του τι θέλετε να πετύχετε
Να το κάνετε απλό στην κατανόηση και την εφαρμογή
Έχετε το νου σας για έντονα συναισθήματα και υπερ-ανταγωνιστικούς τόνους που χρειάζονται εξομάλυνση
Κρατήστε το γκρουπ εστιασμένο στους καθορισμένους στόχους
Μην πιέζετε τα παιδιά να αποκαλύψουν πολλές προσωπικές πληροφορίες - ενθαρύνετέ τα να αυτοσχεδιάσουν αν δεν νιώθουν άνετα
Αξιολογήστε- ρωτήστε τα παιδιά ποια ήταν κατά τη γνώμη τους η επίδραση της δράσης πάνω τους, και μοιραστείτε και τη δική σας εμπειρία.

Σχεδιασμός προγράμματος: Text
Σχεδιασμός προγράμματος: Music Player

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2: ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΌ ΤΑΞΊΔΙ

Σχεδιασμός προγράμματος: Text
Σχεδιασμός προγράμματος: List

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2: ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΌ ΤΑΞΊΔΙ

Αυτή η δραστηριότητα είναι η καρδιά του προγράμματος, εστιάζοντας στις ιστορίες που θα επιλέξετε να διαβάσετε με τα παιδιά, και οι οποίες θα πρέπει να είναι ευχάριστες, να ταιριάζουν με το γενικό σκοπό, που είναι η προώθηση του αλφαβητισμού, να αμφισβητούν τα στερεότυπα και να προωθούν την ισότητα και την ενσωμάτωση.
ΣΚΟΠΟΣ
● Να παρουσιάσετε αναγνωστικές δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την ικανότητα των παιδιών να συναισθάνονται τους άλλους, να αμφισβητούν εικασίες και να υπονομεύουν τα στερεότυπα.
● Να παροτρύνουν τα παιδιά να μάθουν περισσότερα για τους εαυτούς τους, τους άλλους και τον κόσμο, χτίζοντας γέφυρες που οδηγούν σε βαθύτερη κατανόηση.

Σχεδιασμός προγράμματος: Text

ΠΏΣ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ ΤΗ ΛΊΣΤΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΊΩΝ ΣΑΣ

Σχεδιασμός προγράμματος: Files

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

Σχεδιασμός προγράμματος: Files

Η ΛΊΣΤΑ ΤΟΥ WEAVING WEBS OF STORIES

Σχεδιασμός προγράμματος: Files

ΈΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΉΣΕΤΕ

Σχεδιασμός προγράμματος: Files

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Σχεδιασμός προγράμματος: Files
Σχεδιασμός προγράμματος: Music Player

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2: ΤΟ ΤΑΞΊΔΙ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ

Κάποιες βασικές αρχές ενώ βοηθάμε τα παιδιά να εμπλακούν στην αναγνωστική εμπειρία: Συνεργαστείτε με τους γονείς, ώστε να υποστηρίξουν τα παιδιά σε αυτή τους τη νέα προσπάθεια
Δώστε το παράδειγμα - γίνεται ένα δάσκαλος που διαβάζει, για να εμπνεύσετε τους γονείς να γίνουν κι εκείνοι γονείς που διαβάζουν
Εάν η ανάγνωση τους φέρνει δυσκολίες, ίσως πρέπει να δοκιμάσετε διαφορετικές, αστείες δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τον αρχικό στόχο
Εξερευνήστε την ιστορία μαζί και καθοδηγήστε τα παιδιά στο να αναπτύξουν τη δική τους ερμηνεία
Προσπαθήστε όσο είναι δυνατόν, να του δίνετε θετική ανατροφοδότηση και ενθαρρυντικά σχόλια

Σχεδιασμός προγράμματος: Text
Σχεδιασμός προγράμματος: Music Player

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3: ΦΤΙΆΧΝΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ

Σχεδιασμός προγράμματος: Text
Σχεδιασμός προγράμματος: List

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3: ΦΤΙΆΧΝΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ

Το να φτιάχνουν ιστορίες, είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ωριμάζουν τα παιδιά, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να μαθαίνουν να σκέφτοναι κριτικά, να αναπτύσουν ενσυναίσθηση, κατανόηση και ανεκτικότητα.
Στόχος:
Να ενισχύσουν τη δημιουργική σκέψη, "να διοχετέψουν την απελευθερωτική αξία της λέξης", όπως λέει ο διάσημος συγγραφέας βιβλίων Gianni Rodari

Σχεδιασμός προγράμματος: Text
Σχεδιασμός προγράμματος: Music Player

ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ

"Στα σχολεία μας υπάρχει πολύ λίγο γέλιο... Η πεποίθηση ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι μια επίπονη διαδικασία είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί. "

Σχεδιασμός προγράμματος: Text

ΤΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΝΤΆΡΙ

Ο Ροντάρι (Ιταλία) είναι ένας από τους πιο σημαντικότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων του 20ου αιώνα. Το βιβλίο του "Η Γραμματική της Φαντασίας" είναι ένα θησαυροφυλάκιο από ιδέες, παιχνίδια, ιστορίες, σκέψεις και "σοβαρές σαχλαμάρες" - όλα αντλώντας από τον κόσμο της φαντασίας, των παραμυθιών, των λαικών ιστοριών, της γνωστικής ανάπτυξης και της εκπαίδευσης με βάση την ενσυναίσθηση.
Σημεία κλειδιά: Τα σχολεία έχουν παραδοσιακά επενδύσει περισσότερο στην προσοχή και στην αποστήθιση. παρά στην φαντασία.
"Χρειάζεται η φαντασία να μπει στην εκπαίδευση. Για όλους όσοι εμπιστεύονται την δημιουργικότητα των παιδιών, για όλους αυτούς που ξέρουν την απελευθερωτική αξία της λέξης".
"Στα σχολεία μας υπάρχει πολύ λίγο γέλιο... Η πεποίθηση ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι μια επίπονη διαδικασία είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί. "

Σχεδιασμός προγράμματος: Text
Σχεδιασμός προγράμματος: Music Player

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΣ ΤΡΌΠΟΣ ΣΚΈΨΗΣ

Ακολουθώντας αυτή τη γραμμή σκέψης, το να δημιουργείς ιστορίες είναι ένας από τους πιο ωραίους τρόπους να μεγαλώσεις, να διευρύνεις τις γνώσεις σου, να μαθαίνεις να σκέφτεσαι και να αναπτύσεις ενσυναίσθηση, κατανόηση και ανεκτικότητα.

Σχεδιασμός προγράμματος: Text

ΈΝΑΣ ΣΎΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΌΡΜΑ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ

Σχεδιασμός προγράμματος: Files

ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ

Σχεδιασμός προγράμματος: Files

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΏΣ ΝΑ ΓΡΆΨΕΙΣ ΜΙΑ ΚΑΛΉ ΙΣΤΟΡΊΑ

Σχεδιασμός προγράμματος: Files

ΒΊΝΤΕΟ ΓΙΑ ΈΜΠΝΕΥΣΗ

Σχεδιασμός προγράμματος: Files

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Σχεδιασμός προγράμματος: Files

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 4: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

Σχεδιασμός προγράμματος: Text

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 4: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

Στόχος
Να ετοιμάσουμε τα παιδιά να μοιραστούν τις ιστορίες τους με αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό
Να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν τη σωστή απεύθυνση, να έχουν καθαρό λόγο, να παρουσιάσουν την ιστορία τους με συναίσθημα, ρυθμίζοντας την αναπνοή, και ελέγχοντας τη φωνή τους.

Σχεδιασμός προγράμματος: Text

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Σχεδιασμός προγράμματος: Files

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 5: ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ

Σχεδιασμός προγράμματος: Text

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 5: ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ

Μια σημαντική δραστηριότητα, μετά από το τέλος κάθε ενότητας και στο τέλος της δράσης.
Στόχος:
Να μετρήσει την πρόοδο που έχουν πετύχει τα παιδιά αναλογικά με τους στόχους που τέθηκαν, καθώς και να εκτιμήσει αν υπήρξε θετικός αντίκτυπος από το όλο εγχείρημα
Μπορεί να γίνεται στο τέλος κάθε ενότητας, μέσα από απλές ερωταπαντήσεις ή με τεχνολογικά μέσα όπως Kahoot, κουίζ κλπ.
αλλά και στη μέση και στο τέλος όλου του προγράμματος.

Σχεδιασμός προγράμματος: Text

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ

Σχεδιασμός προγράμματος: Files
Σχεδιασμός προγράμματος: Music Player

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ

Καθώς αναπτύσσαμε το πρόγραμμα, ελέγχαμε συνεχώς τι πήγε καλά και τι χρειαζόταν βελτίωση. Καθώς θα το αναπτύσσετε κι εσείς, θα χρειαστεί να κάνετε το ίδιο, όχι μόνο στο τέλος, αλλά και κατά τη διάρκεια.

Σχεδιασμός προγράμματος: Text

ΡΊΞΤΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΆ ΣΤΗ ΛΊΣΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΜΑΣ

1. ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

2. ΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ

3. ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΈΣ ΤΆΞΕΙΣ

4. ΤΕΛΙΚΈΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ

Σχεδιασμός προγράμματος: Services
Σχεδιασμός προγράμματος: Text
bottom of page