top of page
Image by Brigitte Tohm

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Pagrindinė informacija: List

ĮVADAS

ERASMUS+ projekto "Audžiant istorijų tinklus" tikslas:
gerinti raštingumo kompetencijas ir suteikti dalyviams galimybę remti lygias galimybes ir skatinti įtrauktį.
Todėl jame daugiausia dėmesio skiriama ne tik raštingumui, bet ir stereotipams iššūkį keliančių knygų ir istorijų skaitymui bei kūrybinio raštingumo įgūdžių, skatinančių įtrauktį ir lygybę, ugdymui.

Pagrindinė informacija: Text
Pagrindinė informacija: Music Player

MOKYMO PROGRAMA GALI BŪTI NAUDOJAMA:

Kaip vadovas mokytojams ir vadovams - padėti kurti ir vykdyti aukštos kokybės raštingumo ir įtraukties programas, laikantis išbandytų ir patikrintų neformaliojo mokymosi principų ir metodų.
Padėti mokykloms, nevyriausybinėms organizacijoms ir korepetitoriams parengti strateginį metodą, kad tokio pobūdžio intervencija būtų integruota į mokyklų politiką ir praktiką, būtų veiksminga ir užtikrintų kokybę.
Kaip nuoroda tiems, kurie jau dalyvavo mokymuose arba yra susipažinę su įtraukties ir lygybės skatinimo metodais, kad prireikus galėtų atnaujinti savo žinias ir supratimą

Pagrindinė informacija: Text

GERŲ VEIKLŲ VADOVAS

Pagrindinė informacija: Files
Pagrindinė informacija: Music Player

PRIEŠ PRADĖDAMI

Prieš pradėdami formuoti savaitės užsiėmimų planą, patariame perskaityti atmintinę "Bendrieji patarimai mokytojams ir fasilitatoriams" apie skaitymo ir istorijų audimo dirbtuvių užsiėmimus vaikams.
Dalomojoje medžiagoje išvardyti patarimai nėra susiję su skaitymu ar istorijų kūrimu, kurie išsamiai aptariami toliau.

Pagrindinė informacija: Text

BENDRIEJI PATARIMAI PRIEŠ PRADEDANT

Pagrindinė informacija: Files
Pagrindinė informacija: Music Player

- NĖRA -

Pagrindinė informacija: Text

CITATA

"... neformalusis mokymasis yra mokymasis už įprastų pamokų ribų, kurioje dalyvauja jauni žmonės savanoriškai. Atitinkamai tai yra terminas, apimantis daugybę veiklą, turinčią daug pavadinimų ir formų. Jos tikslas - gerinti jaunų žmonių motyvaciją, pasitikėjimą savimi ir padėti jiems veiksmingiau mokytis. Visų pirma siekti geresnių pasiekimų."
Prof. John McBeath

Pagrindinė informacija: Text

NEFORMALUSIS MOKYMASIS

Neformalusis švietimas Jungtinėje Karalystėje dar vadinamas mokymusi už mokyklos ribų (angl. Out of School Hours Learning, OSHL), yra strateginė intervencija, todėl, siekiant užtikrinti programos sėkmę, laikomasi tam tikrų gerosios praktikos priemonių.
Šis skyrius ir pagalbinė dalomoji medžiaga paimta iš COMENIUS projekto "No Child Left Behind" mokymo priemonių rinkinio, kurį 2009 m. parengė Jungtinės Karalystės ir Rumunijos partneriai.

Pagrindinė informacija: Text

NEFORMALUSIS MOKYMASIS

Pagrindinė informacija: Files
Pagrindinė informacija: Music Player

NEFORMALUSIS MOKYMASIS: PRINCIPAI, METODOLOGIJA IR METODAI

Neformalusis švietimas - tai veikla už įprastų pamokų ribų, kurioje jauni žmonės dalyvauja savanoriškai. Taip siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai pagerinti pasiekimus.
Ši veikla gali vykti prieš pamokas, per pertraukas ir pietų pertraukas, po pamokų, vakarais, savaitgaliais ir per atostogas, taip pat per pasirenkamuosius užsiėmimus ir (arba) užsiėmimus, vykstančius pertvarkytos pamokų dienos metu. Veikla gali vykti mokyklos teritorijoje arba kitur, pavyzdžiui, sporto aikštelėse, viešosiose bibliotekose, muziejuose ar gyvenamuosiuose centruose.

Pagrindinė informacija: Text

ĮSITRAUKIMO LYGIAI - NEFORMALUSIS MOKYMASIS

Pagrindinė informacija: Files
Pagrindinė informacija: Music Player

NEFORMALIOJO MOKYMOSI TIKSLAI

Kad ši paslauga būtų kuo veiksmingesnė ir tvaresnė, ji sukurta kaip trijų persidengiančių pagrindinių tikslų visuma, kurios esmė - jaunų žmonių pasiekimų gerinimas:
pašalinti mokymosi kliūtis ir padėti jauniems žmonėms tapti entuziastingais mokiniais
didinti mokymosi kompetenciją
plėsti galimybes ir didinti mokymosi sėkmę
Svarbu ir tai, kad smagumas ir malonumas yra pagrindinės veiksmingos neformaliojo mokymosi veiklos savybės.

Pagrindinė informacija: Text

NEFORMALIOJO MOKYMOSI TIKSLAI

Pagrindinė informacija: Files
Pagrindinė informacija: Music Player

PRIVALUMAI

Neformalusis mokymasis, kruopščiai suplanuotas ir struktūruotas, yra veiksmingas:
pritraukiant sunkiai pasiekiamus vaikus, įskaitant vaikus, kurių mokymosi rezultatai prastesni ir kuriems gresia ankstyvas pasitraukimas iš mokyklos
tuo pat metu jis sėkmingai padeda įtraukti tėvus, įskaitant mažumų bendruomenių atstovus, ir įtraukti platesnę bendruomenę į paramą jaunų žmonių mokymuisi

Pagrindinė informacija: Text

NEFORMALIOJO MOKYMOSI NAUDA

Pagrindinė informacija: Files
Pagrindinė informacija: Music Player

PRIMINIMAS: LYGYBĖ AR LYGIATEISIŠKUMAS?

Jei lygios galimybės reiškia, kad su visais elgiamasi vienodai, tai lygybė reiškia, kad kiekvienam vaikui užtikrinamos galimybės ir ištekliai mokytis ir klestėti, įvertinant tai, kad kiekvienas vaikas yra skirtingas. Pagrindiniai punktai:
● Pažinkite kiekvieną vaiką ir jo skirtingus poreikius individualiai
● Pripažinkite, kad daugeliui (ypač mokiniams, kuriems skirta mūsų programa) nėra vienodų sąlygų. Atminkite, kad vieno dydžio pamokos netinka visiems.
● Į individualią vaikų tapatybę ir kultūrą žiūrėkite kaip į šaltinį - Sukurkite "saugią erdvę", kurioje būtų galima dalytis skirtingomis vaikų kultūromis ir patirtimi, nes tai yra visų dalyvių mokymosi dalis.

Pagrindinė informacija: Text

UŽSIĖMIMAS: LYGYBĖS (EN.EQUALITY) AR LYGIATEISIŠKUMO (EN.EQUITY)?

Pagrindinė informacija: Files
Pagrindinė informacija: Music Player

APSAUGA

Nepamirškite, kad vaikų saugumas ir gerovė yra svarbiausia. Todėl būtina laikytis visų nacionalinių ir regioninių apsaugos taisyklių. Dėl jų gali prireikti pateikti dokumentus, todėl per pirmąjį susitikimą su mokykla iš anksto pasiteiraukite, ko reikia.

Pagrindinė informacija: Text
Pagrindinė informacija: Music Player

GEBĖJIMAI, KURIUOS UGDO MOKYMO PROGRAMA

Mokymo programa siekiama ugdyti įvairius svarbius įgūdžius:
Skaitymo įgūdžiai - pažadinti ir ugdyti dalyvių smalsumą ir apetitą skaityti, naudojant tinkamus tekstus, kurie juos džiugins ir kels iššūkių.
Rašymo ir (arba) kūrybiniai įgūdžiai - aplinkoje, kurioje vertinamos kiekvieno idėjos ir palaikomas kiekvieno indėlis
Analitinis ir kritinis mąstymas - padėti dalyviams palaipsniui ugdyti gebėjimą suprasti neigiamus stereotipus ir žalingą jų poveikį asmenims ir grupėms, taip pat teigiamai ir ramiai juos paneigti, ugdant empatiją ir teigiamą požiūrį į skirtumus

Pagrindinė informacija: Text
Pagrindinė informacija: Music Player

PROGRAMOS TIKSLAS

Be geresnių raštingumo įgūdžių, motyvacijos ir noro skaityti savo malonumui bei kūrybinių įgūdžių, programa siekiama ugdyti ir platesnius gebėjimus:
Bendradarbiavimo, bendravimo ir komandinio darbo įgūdžius - dirbant kartu programoje empatija ir savireguliacija - gebėjimas reguliuoti ir kontroliuoti, kaip reaguoti į savo emocijas, taip pat suprasti kitų jausmus
socialiniai įgūdžiai - galingi įgūdžiai, kuriuos reikėtų skatinti ugdyti dalyvaujant programoje, nes grupėje vyrauja priėmimo ir tolerancijos atmosfera, leidžianti spręsti net jautriausius ir asmeniškiausius klausimus
siekiamybė ir pasitikėjimas savimi - noras mokytis, kelti iššūkius ir siekti tikslų.

Pagrindinė informacija: Text
Pagrindinė informacija: Music Player
Pagrindinė informacija: Services
Pagrindinė informacija: Text
bottom of page