top of page
Image by Brigitte Tohm

OHJELMAN PÄÄPIIRTEET

Ohjelman pääpiirteet: List

OHJELMAN PÄÄPIIRTEET

Kumppaniverkosto kehitti Weaving Webs of Stories -opetussuunnitelman hankkeen Madridissa järjestetyssä lanseerauskokouksessa pidetyn ohjaajatyöpajan jälkeen. Lisäksi opetussuunnitelma viimeisteltiin Zoom-kokouksien avulla ennen kuin sitä ryhdyttiin toteuttamaan kumppanimaissa.
Kumppanit ovat pilotoineet menestyksekkäästi kaikkia alla esiteltyjä aktiviteetteja.
Ne keskittyvät hyväksi havaittuihin menetelmiin ja tekniikoihin, jotka auttavat nuoria kehittämään itseluottamusta ja kunnianhimoa, parantamaan luku- ja kirjoitustaitoa ja sanastoa, löytämään halun lukea ja olemaan luovia.

Ohjelman pääpiirteet: Text
Ohjelman pääpiirteet: Music Player

OPETUSSUUNNITELMA

Karkeasti määriteltynä opetussuunnitelmalla tarkoitetaan kaikkia oppimiskokemuksia, joita oppilaat käyvät läpi koulutusprosessin aikana.

Opetussuunnitelma on tärkeä, koska:

se muodostaa selkeän rakenteen sille, mitä opetetaan

se asettaa selkeät odotukset sille, mitä sekä opettajien että oppilaiden tulisi saavuttaa kurssin/ohjelman loppuun mennessä.

Ohjelman pääpiirteet: Text
Ohjelman pääpiirteet: Music Player

OPETUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

perustelut – miksi oppilaiden tulee suorittaa kyseinen kurssi/ohjelma
luettelo yleisistä tavoitteista
luettelo kehitettävistä kyvyistä/taidoista + aktiviteettiesimerkkejä
kurssin/ohjelman taustalla olevat arvot
aiheet + tuntien määrä per aihe
arviointitekniikat (käytämme formatiivista arviointia, johon kuuluu tietovisoja, pelejä, esityksiä jne.) Kirjallisuutta/lisälukemista
Vaikka kaikki opetussuunnitelmat perustuvat yhteisiin elementteihin, ne ovat joustavia erityisesti sen suhteen, miten opettajat tai ohjaajat järjestävät eri elementit vastaamaan ryhmänsä tarpeita.

Ohjelman pääpiirteet: Text
Ohjelman pääpiirteet: Music Player

OHJELMAN TIEDOT

Yhteenliittymä on pilotoinut jäljempänä esitettyjä aktiviteetteja seitsemässä maassa, ja niitä on arvioitu laajasti. Ne on jaettu viiteen kategoriaan niiden tarkoituksen mukaan:
Kategoria 1: Ryhmien muodostaminen, ryhmähengen luominen ja tunnelman keventäminen
Kategoria 2: Lukumatka
Kategoria 3: Tarinoiden luominen
Kategoria 4: Esitelmä
Kategoria 5: Arviointi.

Ohjelman pääpiirteet: Text

VALTAKUNNALLINEN TUNTISUUNNITELMA

Ohjelman pääpiirteet: Files
Ohjelman pääpiirteet: Music Player

KATEGORIA 1: RYHMIEN MUODOSTAMINEN
, RYHMÄHENGEN LUOMINEN JA TUNNELMAN KEVENTÄMINEN

Ohjelman pääpiirteet: Text

KATEGORIA 1: RYHMIEN MUODOSTAMINEN, RYHMÄHENGEN LUOMINEN JA TUNNELMAN KEVENTÄMINEN 
NAVIGOINTI

KATEGORIA 1: MIKSI KÄYTÄMME TUNNELMAA KEVENTÄVIÄ AKTIVITEETTEJA

VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ

Ohjelman pääpiirteet: List

KATEGORIA 1: RYHMIEN MUODOSTAMINEN
,RYHMÄHENGEN LUOMINEN JA TUNNELMAN KEVENTÄMINEN

”Huomio on hyvin rajallinen resurssi, joten meidän on ’siepattava’ se ja kohdeltava sitä sen ansaitsemalla herkkyydellä.” (Chema Lazoro, Espanjan parhaan opettajan palkinnon voittaja, 2013)

Ohjelman pääpiirteet: Text

TARKOITUS:

Auttaa sinua kehittämään joukko aktiviteetteja, jotka:
muodostavat yhtenäisen ryhmän työpajaosallistujista
saavat osallistujat odottamaan taianomaisia, hauskoja ja valaisevia kokemuksia
antavat lasten luoda yhteyksiä rehellisyyden ja hyväksynnän välille
tukevat kollektiivista päätöksentekoa
saavat lapset tuntemaan ohjelman alusta alkaen ”tyytyväisyyttä, joka syntyy psykologisella tasolla, kun saatamme asioita loppuun” (yhdysvaltalainen kirjailija Joyce Carol Oates).

Ohjelman pääpiirteet: Text

AKTIVITEETIT – RYHMÄHENGEN LUOMINEN

Ohjelman pääpiirteet: Files
Ohjelman pääpiirteet: Music Player

KATEGORIA 1: TUNNELMAA KEVENTÄVIÄ AKTIVITEETTEJA

Tunnelman keventämistä varten tehtävät aktiviteetit ovat lyhyitä, dynaamisia ja hauskoja, ja ne kiinnittävät osallistujien huomion. Ne eivät vaadi paljon järjestelyjä mutta ovat tärkeä osa ohjelmaa.
Opettajat käyttävät yleensä kahdenlaisia
aktiviteetteja tunnelman keventämiseen:
aktiviteetteja, jotka sopivat kurssin alkuun ja jotka auttavat tarvittaessa lapsia tutustumaan ohjaajaan ja toisiinsa aktiviteetteja, joiden avulla voidaan harjoitella edellisen työpajan sisältöä ja esitellä kurssin seuraava aihe.

Ohjelman pääpiirteet: Text
Ohjelman pääpiirteet: Music Player

KATEGORIA 1: MIKSI KÄYTÄMME TUNNELMAA KEVENTÄVIÄ AKTIVITEETTEJA

Ne auttavat lapsia tutustumaan toisiinsa ja ohjaajaan.
Ne virittävät lapset tunnelmaan, motivoivat heitä ja saavat heidät nopeasti kiinnostumaan työpajasta – fyysisesti, henkisesti ja emotionaalisesti – sekä valmistavat heitä tulevaan ryhmätyöskentelyyn.
Ne vähentävät stressiä luomalla hyviä suhteita ja ilmapiirin, jossa lapset voivat jakaa tunteitaan ja osallistua aktiviteetteihin täysipainoisesti. Ne edistävät yhteistä tarkoituksellisuuden tunnetta, yhteenkuuluvuutta ja avoimuutta uusille ideoille.
Ne vastaavat osallistujien erilaisiin oppimistyyleihin tarjoamalla erilaisia oppimismahdollisuuksia – pelejä, lauluja, videoita, piirtämistä, tanssia ja niin edelleen.

Ohjelman pääpiirteet: Text

TUNNELMAA KEVENTÄVIÄ AKTIVITEETTEJA

Ohjelman pääpiirteet: Files
Ohjelman pääpiirteet: Music Player

VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ

Pidä mielessä selkeä tavoite siitä, mitä haluat saavuttaa.
Tee tavoitteesta helppo ymmärtää ja toteuttaa.
Varo äärimmäisiä tunteita tai liian kilpailuhenkisiä sävyjä, joita pitää ehkä hallita.
Auta ryhmää keskittymään asetettuihin tavoitteisiin.
Älä vaadi lapsia paljastamaan liikaa henkilökohtaisia tietoja – rohkaise heitä improvisoimaan, jos he eivät tunne oloaan mukavaksi.
Arvioi – kysy lapsilta, mitä hyötyä aktiviteetista oli heille, ja kerro sen lopussa myös, miksi aktiviteetti tehtiin.

Ohjelman pääpiirteet: Text
Ohjelman pääpiirteet: Music Player

KATEGORIA 2 LUKUMATKA

Ohjelman pääpiirteet: Text
Ohjelman pääpiirteet: List

KATEGORIA 2 LUKUMATKA

Tämä aktiviteetti on ohjelman ytimessä. Siinä keskitytään tarinoihin, jotka olet valinnut ryhmällesi. Tarinat ovat hauskoja – ja linjassa yleisten tavoitteidemme, eli lukutaidon parantamisen, stereotypioiden haastamisen sekä inklusiivisuuden ja tasa-arvon edistämisen, kanssa. TARKOITUS:
● Esitellä lukemisaktiviteetteja, jotka vahvistavat lasten kykyä tuntea empatiaa muita kohtaan, haastaa oletuksia ja horjuttaa stereotypioita.
● Kehottaa lapsia oppimaan itsestään, muista ja ylipäänsä maailmasta rakentamalla siltoja, jotka johtavat parempaan ymmärrykseen.
Ennen kuin valitset ohjelman lopulliset lukemisaktiviteetit, tutustu seuraaviin tärkeisiin resursseihin:

Ohjelman pääpiirteet: Text

KUINKA VALITA KIRJAT -LIITE

Ohjelman pääpiirteet: Files

VINKKEJÄ LUKEMISEEN

Ohjelman pääpiirteet: Files

WEAVING WEBS OF STORIES -KIRJALUETTELO

Ohjelman pääpiirteet: Files

AVAINSANAT, JOIDEN ESITTELYÄ VOIT HARKITA ENNEN KUIN KESKUSTELET LAPSIRYHMIEN KANSSA SEKÄ KESKUSTELUJEN AIKANA

Ohjelman pääpiirteet: Files

EHDOTETUT AKTIVITEETIT

Ohjelman pääpiirteet: Files
Ohjelman pääpiirteet: Music Player

JOITAKIN KESKEISIÄ PERIAATTEITA, JOIDEN AVULLA LAPSET SAA LÄHTEMÄÄN MUKAAN LUKUMATKALLE:

Tee yhteistyötä vanhempien kanssa, jotta he voivat tukea lapsiaan ohjelman kautta.
Näytä esimerkkiä – ole opettaja, joka lukee, ja kannusta vanhempia olemaan vanhempia, jotka lukevat.
Jos lukeminen aiheuttaa vaikeuksia, kokeile vaikka erilaisia, hauskoja aktiviteetteja, jotka auttavat myös lukemisessa.
Tutustukaa tarinaan yhdessä, ja ohjaa lapsia luomaan omaa polku.
Yritä upottaa empaattisia ja positiivisia vahvistushetkiä aktiviteetteihin aina, kun mahdollista.

Ohjelman pääpiirteet: Text
Ohjelman pääpiirteet: Music Player

KATEGORIA 3: TARINOIDEN LUOMINEN

Ohjelman pääpiirteet: Text

KATEGORIA 3: TARINOIDEN LUOMINEN 
NAVIGOINTI

KATEGORIA 3: TARINOIDEN LUOMINEN

Ohjelman pääpiirteet: List

KATEGORIA 3: TARINOIDEN LUOMINEN

Tarinoiden luominen on yksi parhaista tavoista, joilla lapset voivat kasvaa, laajentaa tietämystään ja oppia ajattelemaan ja analysoimaan – sekä kehittämään empatiaa, ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta.
Tarkoitus:
Kannustaa luovaa ajattelua päästämällä valloilleen ”sanan vapauttava arvo” (italialainen lastenkirjailija Gianni Rodari) Auttaa lapsia käyttämään mielikuvitustaan omien upeiden luomustensa tekemiseen

Ohjelman pääpiirteet: Text
Ohjelman pääpiirteet: Music Player

LAINAUS

”Kouluissamme on liian vähän naurua… Ajatus siitä, että mielen kouluttamisen on oltava ankeaa, on yksi vaikeimmista asioista, joka on päihitettävä.”

Ohjelman pääpiirteet: Text

RODARIN OPETUKSET

Rodari on yksi 1900-luvun vaikutusvaltaisimmista italialaisista lastenkirjailijoista. Hänen tärkeä teoksensa ”The Grammar of Fantasy” (”Fantasian kielioppi”, ei suomennettu) on kuin aarrearkku täynnä ideoita, leikkejä, tarinoita, satunnaisia ajatuksia ja vakavaa älyttömyyttä. Kaikki nämä esitellään mielikuvituksen, satujen, kansantarinoiden, kognitiivisen kehityksen ja myötätuntoisen koulutuksen kontekstissa.
Keskeiset seikat:
Koulut ovat perinteisesti arvostaneet enemmän muistia ja tarkkaavaisuutta kuin mielikuvitusta.
”On välttämätöntä, että mielikuvituksella on rooli koulutuksessa; kaikille niille, jotka luottavat lasten luovuuteen, ja kaikille niille, jotka ymmärtävät sanan vapauttavan arvon” ”Kouluissamme on liian vähän naurua… Ajatus siitä, että mielen kouluttamisen on oltava ankeaa, on yksi vaikeimmista asioista, joka on päihitettävä.”

Ohjelman pääpiirteet: Text
Ohjelman pääpiirteet: Music Player

LUOVA TAPA AJATELLA

Tämän ajattelutavan mukaisesti tarinoiden luominen on yksi parhaista tavoista, joilla kasvaa, laajentaa tietämystä ja oppia ajattelemaan ja analysoimaan sekä kehittämään empatiaa, ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta.

Ohjelman pääpiirteet: Text

LYHYT OPAS PROSESSIN JA TARINAN PERUSFORMAATTIIN

Ohjelman pääpiirteet: Files

MALLI TARINAN LUOVAN PROSESSIN ALOITTAMISEEN

Ohjelman pääpiirteet: Files

VINKKEJÄ HYVÄN TARINAN KIRJOITTAMISEEN

Ohjelman pääpiirteet: Files

VIDEOITA INSPIRAATIOTA VARTEN

Ohjelman pääpiirteet: Files

TÄMÄN RYHMÄN EHDOTETUT AKTIVITEETIT

Ohjelman pääpiirteet: Files

KATEGORIA 4: ESITELMÄ

Ohjelman pääpiirteet: Text

KATEGORIA 4: ESITELMÄ

Tarkoitus
Valmistaa lapsia jakamaan oma tarinansa luottavaisin mielin ja ammattimaisesti
Auttaa lapsia kehittämään äänestään vahva ja kuuluva ja antaa heidän harjoitella sanojensa esittämistä selkeästi, tarkoituksella ja tunteella käyttämällä myös hengittämisen, kurkun avaamisen ja äänen kantavuuden tekniikoita

Ohjelman pääpiirteet: Text

ESITELMÄ – AKTIVITEETIT

Ohjelman pääpiirteet: Files

KATEGORIA 5: ARVIOINTI

Ohjelman pääpiirteet: Text

KATEGORIA 5: ARVIOINTI

Olennainen aktiviteetti – niin jokaisen työpajan jälkeen kuin kurssin lopussakin!
Tarkoitus:
Mitata/seurata sitä, miten lapset edistyvät asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä tarkistaa, onko (yleistasoinen tai jokaisen yksittäisen työpajan) työpajakokemus positiivinen.
Arviointimenetelmien hahmotteleminen:
Jokaisen työpajan lopussa kysymällä yksinkertaisia kysymyksiä, keskustelemalla tai käyttämällä teknisiä työkaluja, kuten Kahootia, clozea tai tietovisoja
Ohjelman puoliväli ja päättyminen

Ohjelman pääpiirteet: Text

ARVIOINTIKYSELY

Ohjelman pääpiirteet: Files
Ohjelman pääpiirteet: Music Player

ARVIOINTIKYSELY

Kehittäessämme tätä ohjelmaa olemme jatkuvasti tarkistaneet, mikä on mennyt hyvin ja missä on parantamisen varaa. Kurssimateriaaleja käyttäessäsi sinun tulee tehdä samoin
– ei pelkästään ohjelman loputtua, vaan myös sen edetessä.

Ohjelman pääpiirteet: Text
Ohjelman pääpiirteet: Services
Ohjelman pääpiirteet: Text
bottom of page