top of page
Image by Brigitte Tohm

TERVETULOA

TERVETULOA: List

TERVETULOA

ERASMUS+ Weaving Webs of Stories Tervetuloa tähän koulutusohjelmaan – ja kiitos, että otat osaa monikansallisiin pyrkimyksiimme parantaa luku- ja kirjoitustaitoa ja auttaa nuoria haastamaan vihaa ja syrjintää sekä ryhtymään inklusiivisuuden ja tasa-arvon puolestapuhujiksi.

TERVETULOA: Text
TERVETULOA: Music Player

TIETOJA OHJELMASTA

Tätä ohjelmaa on ollut kehittämässä monta yhteistyökumppania, ja sen ytimessä ovat nuorten oppiminen, nautinto ja saavutukset.
Tämä kurssi on omistettu nuorille, jotka osallistuivat luku- ja kirjoitustaitoa ja inklusiivisuutta koskeviin pilottityöpajoihin seitsemässä Euroopan maassa. Kiitämme myös kouluja ja henkilökuntaa, jotka auttoivat meitä osaltaan toteuttamaan koulutyöpajat ja saavuttamaan myönteisiä tuloksia.

TERVETULOA: Text
TERVETULOA: Music Player

KONTEKSTI

Kuuluisa tieteilijä Louis Pasteur puhui ”valmistautuneen mielen” tärkeydestä ja siitä, miten sen avulla saadaan aikaan saavutuksia ja voidaan pärjätä hyvin.
Tässä ohjelmassa tarkastellaan sitä, mitä ”valmistautunut mieli” tarkoittaa 2000-luvulla ja miten voimme osallistua niiden taitojen kehittämiseen, joita tarvitaan, jotta voi menestyä nykypäivän nopeasti muuttuvassa, monimuotoisessa, monimutkaisessa ja usein eriarvoisessa maailmassa.
Lähestymistapamme perustuu hyväksi havaittuihin epävirallisiin oppimismenetelmiin. Aihetta käsitellään tarkemmin jäljempänä näissä materiaaleissa.
Olemme kiitollisia Euroopan unionille siitä, että se on rahoittanut Weaving Webs of Stories -hanketta.

TERVETULOA: Text

KUMPPANUUS

Tämä hanke on toteutettu monikansallisena kumppanuushankkeena:
Iso-Britannia Every Child an Achiever (koordinoiva taho)
Iso-Britannia Finsbury Park Trust (hakijataho)
Romania Scoala primară EuroEd Iași
Kreikka You in Europe
Bulgaria Zinev Art Technologies
Liettua Arts Agency ARTSCAPE
Espanja ACCESOphia
Suomi Learning for Integration ry
Käytössä on Yhdistyneen kuningaskunnan opetusministeriön kehittämät hyväksi havaitut epävirallisen oppimisen periaatteet ja menetelmät (muistuttavat pääpiirteissään EU:ssa kehitettyjä malleja)

TERVETULOA: Text
TERVETULOA: Music Player

PILOTTITUNTEIHIN OSALLISTUNEET KOULUT:

Iso-Britannia Parkwood School (Hackney, Lontoo)
Rokesly Junior School (Haringey, Lontoo)
Highgate Wood School (Haringey, Lontoo)
Islington Arts and Media School (Islington, Lontoo)
Pakeman School (Islington, Lontoo)
Bulgaria
39 ”Petar Dinekov” -yläkoulu (Sofia)
”Dimitar Ekimov” -koulu köyhistä perheistä tuleville lahjakkaille oppilaille (Rusalya)
”Dolna Banya” -keskus lapsille, jotka eivät ole vanhempiensa hoidossa (Dolna Banya)
”Dimitar Blagoev” -toisen asteen oppilaitos (Svishtov)
Romania
Scoala EuroED School (Iasi)
Scoala gimnaziala Ioan Alexandru Cuza (Falticeni)
Scoala Junior (Iasi)
Scoala gimnaziala Constantin Păunescu (Iasi)
Scoala primară Gheorghe Asach (Iași)
Espanja
Petar Beron – Leganes (Madrid)
Vasil Levski – San Agustín de Guadalix (Madrid)
Santa Elena – Villarejo de Salvanes
San Antonio (Madrid)
Liettua
Kreikka
4o Nea Moudania -peruskoulu ”Home of Arsis” -kansalaisjärjestö
“Home of Arsis” NGO

TERVETULOA: Text

TAUSTA

Kouluja konsultoitiin ennen ohjelman kehittämisen aloittamista, ja luku- kirjoitustaito nousi esiin ensisijaisena painopisteenä.
Liian monet nuoret kumppanimaissamme aloittivat toisen asteen oppitaipaleensa ilman riittävää luku- ja kirjoitustaitoa.
Tämä saa aikaan tuttuja seurauksia: vaikeuksia saada kiinni opetussuunnitelmasta, huonoja tuloksia, koulunkäynnin keskeyttämisriskin, työllisyysongelmia ja haasteita yhteiskuntaan sitoutumiseen liittyen.
Edistysaskelia oli tuettava myös pitkällä aikavälillä, jotta nuorista tulisi elinikäisiä lukijoita

TERVETULOA: Text
TERVETULOA: Music Player

LUKU- JA KIRJOITUSTAITO TASA-ARVON EDISTÄMISEN VÄLINEENÄ

Olimme myös enenevissä määrin tietoisia äärioikeistolaisten ideologioiden suosion kasvusta sekä rasististen ja seksististen välikohtausten lisääntymisestä Brexitin jälkeisessä
Britanniassa ja muissa Euroopan valtioissa. Tämä on uhka, johon on suhtauduttava vakavasti. Kaikesta tehdystä työstä huolimatta ennakkoluuloja ja vihaa on yhä olemassa.
Ohjelma käsittelee näitä kysymyksiä – luku- ja kirjoitustaito on tehokas väline, joka auttaa nuoria ymmärtämään stereotypioita ja luo tietoisuutta niiden haitallisista vaikutuksista.

TERVETULOA: Text
TERVETULOA: Music Player

SUOMEN TARINOITA

TERVETULOA: Files

TARINA TULEVAISUUDESTA

TERVETULOA: Files

KOKOELMA TARINOITA

TERVETULOA: Files
TERVETULOA: Services
TERVETULOA: Text
bottom of page