top of page
Image by Brigitte Tohm

ПОДГОТОВКА: ПРОЕКТНИ СЕСИИ В УЧИЛИЩАТА

Подготовка: проектни сесии в училищата: List

ПОДГОТОВКА: ПРОЕКТНИ СЕСИИ В УЧИЛИЩАТА

Това съдържание взема предвид резултатите от оценката на пилотното провеждане на 12-седмични сесии с младите участници от различните страни. 
Използвахме обратната връзка, получена от децата, персонала в училищата и нашите обучители.
Така например във Великобритания където има сериозен брой млади хора, чийто матерен език не е английски, почувствахме, че удължаването на броя сесии до 16 ще даде възможност на някои млади хора, които прогресираха с по-бавно темпо от останалите, да създадат по-завършени истории. 
Поради това ви съветваме да сте готови да водите и допълнителни сесии за цялата група, като разпределите предварително подготвеното съдържание върху по-голяма продължителност. Поради това би било разумно да обсъдите възможността за подобно удължаване с училището домакин още на първата ви среща.

Подготовка: проектни сесии в училищата: Text

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОГРАМА

Предложение за програма по грамотност и приобщаване в училищата, включваща провеждане на занимания с младите хора.
Първоначална среща с училището 
Втора среща с учителя, който е определен да работи с вас
Ежеседмични сесии
Гъвкавост относно удължаване на продължителността с 4 седмици

Подготовка: проектни сесии в училищата: Text

ПРЕДЛОЖЕН ГРАФИК - СЕСИИ (ПРИМЕР ОТ EUROED)

Подготовка: проектни сесии в училищата: Files
Подготовка: проектни сесии в училищата: Services
Подготовка: проектни сесии в училищата: Text
bottom of page