top of page
​ДОБРЕ ДОШЛИ: List

ДОБРЕ ДОШЛИ

ERASMUS+ Weaving Webs of Stories
Добре дошли в тази програма за обучение – и ви благодарим, че сте част от нашите транснационални усилия за повишаване на грамотността и подпомагане на младите хора да се противопоставят на омразата и дискриминацията и да станат защитници на приобщаването и равенството.

​ДОБРЕ ДОШЛИ: Text
​ДОБРЕ ДОШЛИ: Music Player

ОТНОСНО ПРОГРАМАТА

Този обучителен курс е посветен на децата, които взеха участие в пилотните сесии за грамотност и приобщаване в седем европейски държави. 

Благодарение на вашите усилия, сътрудничество и обратна връзка създаването на настоящата програма бе възможно. 

Тази програма е разработена на базата на това, което младите участници научиха, удоволствието, което извлякоха от своето участие и постиженията, до които достигнаха. 

Бихме желали да благодарим и на училищата и екипите, чието участие ни помогна да проведем сесиите от срещи с децата и да достигнем до положителни резултати.

​ДОБРЕ ДОШЛИ: Text
​ДОБРЕ ДОШЛИ: Music Player

КОНТЕКСТ

Известният учен Луи Пастьор говори за значението на „подготвения ум“ за това да достигаме до постижения и да се справяме добре. 

Тази програма разглежда въпроса какво означава да имаш „подготвен ум“ в 21 век и по какъв начин можем да допринесем за развиването на уменията, които са необходими, за да се процъфтява днес, в условията на един забързан, разнороден, сложен и често неравнопоставен свят. 

Нашият подход стъпва на методите на изпробваното и тествано неформално обучение. По-нататък в този материал има повече информация по въпроса. 

Благодарни сме на Европейски съюз за финансирането на проект „Изтъкаване на мрежа от истории“.

​ДОБРЕ ДОШЛИ: Text

ПАРТНЬОРСТВО

Този проект е реализиран от транснационално партньорство:
Великобритания                Every Child an Achiever (координатор) 
Великобритания                Finsbury Park Trust (кандидат)
Румъния                        Scoala primară EuroEd
Гърция                        You in Europe
България                        Зинев Арт Технологии ЕООД
Литва                                Artscape
Испания                        ACCESOphia 
Финландия                        Learning for Integration ry

Чрез използване на изпитаните и тествани принципи и методология за неформално обучение, разработена от Британския Department for Education и Canterbury Christ Church University (много сходна на моделите, разработени в ЕС).

​ДОБРЕ ДОШЛИ: Text
​ДОБРЕ ДОШЛИ: Music Player

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПИЛОТНИТЕ УРОЦИ:

Училища взели участие в пилотните сесии:

Великобритания
Parkwood School (Hackney, Лондон)
Rokesly Junior School (Haringey, Лондон)
Highgate Wood School (Haringey, Лондон)
Islington Arts and Media School (Islington, Лондон)
Pakeman School (Islington, Лондон)

България
39 Средно училище “Петър Динеков” (София)
Училище за изкуства и занаяти “Димитър Екимов” (Русаля)
ЦНСТ „Долна Баня” (Долна Баня)
Средно училище “Димитър Благоев” (Свищов)
75 Основно училище «Тодор Каблешков» (София)

Румъния
Scoala EuroED School, Яш
Scoala gimnaziala Ioan Alexandru Cuza, Фалтичени
Scoala Junior, Яш
Scoala gimnaziala Constantin Păunescu, Яш
Scoala primară Gheorghe Asachi, Яш

Испания 
Petar Beron - Leganes (Мадрид)
Vasil Levski - San Agustín de Guadalix (Мадрид)
Santa Elena - Villarejo de Salvanes
San Antonio - Мадрид

Литва

Гърция
4o Elementary School of Nea Moudania
“Home of Arsis” NGO

​ДОБРЕ ДОШЛИ: Text

ОБОСНОВКА

Консултации с училищата преди разработването на програмата идентифицираха грамотността като водещ приоритет.
В нашите партньорски страни твърде много млади хора започват средното си образование без добра грамотност. 
Това има добре известни последствия – трудности в справянето с учебната програма, ниски резултати, опасност от ранно отпадане от училище, проблеми с намиране на работа и по-широко ангажиране и участие в общностни дейности. 
Подобренията изискват устойчива дългосрочна работа, за да се превърнат участващите млади хора в четящи възрастни.

​ДОБРЕ ДОШЛИ: Text
​ДОБРЕ ДОШЛИ: Music Player

ГРАМОТНОСТТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВЕНСТВОТО

Ние сме все по-осъзнати по отношение на възхода на крайно-десни идеологии и нарастването на инцидентите на расистка и сексуална база в пост-Брекзит Великобритания и в други Европейски страни – заплаха, на която трябва да се погледне сериозно. Въпреки цялата свършена до момента работа, предразсъдъците и омразата все още съществуват. 
Поради това програмата адресира и двата проблема – защото грамотността е мощен инструмент, който помага на младите хора да развият разбиране относно стереотипите и дълбока осъзнатост относно вредните ефекти от тях.

​ДОБРЕ ДОШЛИ: Text
​ДОБРЕ ДОШЛИ: Music Player

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИИ

​ДОБРЕ ДОШЛИ: Files

КНИГАТА С РАЗКАЗИ НА МЛАДИ БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА THE WEAVING WEBS OF STORIES

​ДОБРЕ ДОШЛИ: Files
​ДОБРЕ ДОШЛИ: Services
​ДОБРЕ ДОШЛИ: Text
bottom of page