top of page
Image by Brigitte Tohm

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Заключителни бележки: List

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ЧЕ СТИГНАХТЕ ДО КРАЯ НА ТОВА РЪКОВОДСТВО.

Сега сте готови да тъчете истории с вашите деца, следвайки програма, изготвена съвместно от седем страни – както и сами да създавате своя такава.
Може да споделите вашите идеи с нас, така че нашата програма да бъде обогатена и разширена.

По-долу има въпросник за самооценка, чрез който можете да проверите резултатите от учебния процес.

Заключителни бележки: Text

ВЪПРОСНИК ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Заключителни бележки: Files
Заключителни бележки: Music Player

И УСПЕХ!

... постарайте се във вашата класна стая да има смях!!

Този курс е достъпен през сайта на проекта, както и чрез сайтовете на партньорите:

www.finsburyparktrust.co.uk
www.everychildanachiever.eu
www.euroed.ro
www.zatbg.org 
www.accesophia.com
www.artscape.lt

Заключителни бележки: Text
Заключителни бележки: Services
Заключителни бележки: Text
bottom of page