top of page
Image by Brigitte Tohm

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

Структура на програмата: List

КАТЕГОРИЯ 2:  ПРОУЧВАНЕ

КАТЕГОРИЯ 3:   ИЗТЪКАВАНЕ НА ИСТОРИИ

КАТЕГОРИЯ 4:  ПРЕДСТАВЯНЕ

КАТЕГОРИЯ 5:  ОЦЕНКА

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

Партньорите развиха програмите за изтъкаване на мрежи от истории на база уъркшопа за обучители, който бе проведен в Мадрид. Последващи zoom срещи бяха проведени с цел финализиране на плановете пред да стартира тяхното изпълнение в страните партньори.
Представените по-долу дейности всички са успешно пилотирани в страните партньори в консорциума. 
Те се фокусират върху изпитани и тествани методологии и техники, които помагат на младите хора да развият самочувствие и аспирации за подобряване на тяхната грамотност и речник, да открият апетит за четене и да станат креативни.

Структура на програмата: Text
Структура на програмата: Music Player

ПРОГРАМА

Програма (мн.ч. програми) е дефинирана като всички обучителни практики, през които учениците преминават в рамките на един обучителен процес. 
Програмата е важна, защото:
Тя дава ясна структура на това, което бива преподавано 
Тя залага ясни очаквания за това, което трябва да бъде постигнато в края на курса, както от страна на преподавателите, така и от страна на обучаемите.

Структура на програмата: Text
Структура на програмата: Music Player

ПРОГРАМАТА НИ ВКЛЮЧВА:

обосновка – защо учениците трябва да преминат през нея

списък с общи цели

списък с компетенции/умения, които ще бъдат развити, плюс примери на дейности

ценности, които са залегнали в нея

темите + брой на часовете, насочени към всяка от темите 

техники за оценка (ние ще използваме формалната оценка, която включва: викторини, игри, презентации и прочие) 
Библиография, допълнителни четива


Макар, че всички програми разчитат на общи елементи, те са гъвкави, особено по отношение на това как учителите или фасилитатори организират различните елементи, за да отговорят на потребностите на тяхната група.

Структура на програмата: Text
Структура на програмата: Music Player

ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОГРАМАТА

Видовете дейности, изложени по-долу, са пилотирани от консорциума в страните участници и са внимателно оценени. Те са организирани в пет категории според тяхното предназначение:
Категория 1: Формиране на групата, оформяне на екип и дейности за сближаване
Категория 2: Проучване
Категория 3: Изтъкаване на истории
Категория 4: Представяне
Категория 5: Оценка

Структура на програмата: Text

НАЦИОНАЛНИ УРОЧНИ ПЛАНОВЕ

Структура на програмата: Files
Структура на програмата: Music Player

КАТЕГОРИЯ 1: ФОРМИРАНЕ НА ГРУПАТА

Структура на програмата: Text
Структура на програмата: List

КАТЕГОРИЯ 1: ФОРМИРАНЕ НА ГРУПАТА

“Вниманието е много ограничен ресурс – така че е необходимо да го ‘отвлечем’ и да се отнасяме към него с чувствителността, която заслужава” (Chema Lazoro, победител в надпреварата за най-добър учител на Испания, 2013)

Структура на програмата: Text

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Да ви помогне да разработите набол от дейности, които ще:
Изградят ансамбъл от групата индивиди, които присъстват на сесиите
Създават очакване за нещо магическо, забавно и обогатяващо
Позволят на децата да се свържат, да са откровени едни с други и да се приемт
Подкрепят колективното вземане на решения
Още от самото начало на програмата, да дадат на децата „удовлетворение от психологическия подем, който изпитваме, когато успешно завършваме нещо” (писателка от САЩ Joyce Carol Oates)

Структура на програмата: Text

ДЕЙНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГРУПА

Структура на програмата: Files
Структура на програмата: Music Player

КАТЕГОРИЯ 1: ДЕЙНОСТИ ЗА СБЛИЖАВАНЕ

Този вид дейности са кратки, динамични, забавни и ангажиращи вниманието. Не изискват много организация, но са важна част от програмата. 

Учителите обикновено използват два вида такива дейности:

●    В началото на курса и след това, когато е необходимо, за да помогнат на децата да се запознаят едни с други и да опознаят фасилитатора

●    Като начин за упражняване на съдържанието от предходната сесия и за въвеждане на следващата тема на курса

Структура на програмата: Text
Структура на програмата: Music Player

КАТЕГОРИЯ 1: ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ИГРИ И УПРАЖНЕНИЯ ЗА СПЛОТЯВАНЕ

●    За да помогнем на децата да се опознаят взаимно и да опознаят фасилитатора
●    Да повишат енергийното ниво и да се мотивират посредством бързото им ангажиране в сесията – физически, умствено и емоционално – което ги подготвя за предстоящата групова работа
●    Да понижат стреса, да създадат добри връзки и атмосфера, в която децата се чувстват комфортно да споделят и да участват без резерви
●    Да насърчат усещане за цел, за принадлежност и откритост към новиидеи
●    Да адресират различните стилове на учене на участниците като предложат набор от обучителни възможности – игри, песни, видео, рисуване, танци и прочие

Структура на програмата: Text

УПРАЖНЕНИЯ ЗА СПЛОТЯВАНЕ

Структура на програмата: Files
Структура на програмата: Music Player

ИГРИ ЗА СПЛОТЯВАНЕ СЪВЕТИ И ИДЕИ

Имайте ясна цел какво искате да постигнете с тези игри

Направете ги лесни за разбиране и изпълнение

Внимавайте за екстремни емоции или прекалена конкурентност, които може да изискват управление

Поддържайте фокуса на групата върху целите

Не настоявайте децата да разкриват твърде много лична информация – насърчавайте ги да импровизират ако не се чувстват комфортно

Оценявайте – помолете децата да ви кажат каква е била значимостта на дейността според тях и споделете своята обосновка за използването на дейността

Структура на програмата: Text
Структура на програмата: Music Player

КАТЕГОРИЯ 2:  ПРОУЧВАНЕ

Структура на програмата: Text

КАТЕГОРИЯ 2:  ПРОУЧВАНЕ НАВИГАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ 2:  ПРОУЧВАНЕ

КАТЕГОРИЯ 2:  ЧИТАТЕЛСКОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ

Структура на програмата: List

КАТЕГОРИЯ 2:  ПРОУЧВАНЕ

Тази дейност е в сърцето на програмата, с фокус върху историите, които избирате за вашата група, които ще бъдат забавни и в синхрон с целите ни за подобряване на грамотността, предизвикване на стереотипите и насърчаване на приобщаването и равенството.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
●    Да представят дейности за четене, които ще укрепят капацитета на децата да съчувстват на други, да се противопоставят на предположения и да подкопават стереотипи. 
●    Да насърчи децата да учат за себе си, за другите и за света като цяло, да градят мостове, водещи към по-добро разбиране. 

Преди да финализирате дейностите за четене, включени във вашата програма, вижте ресурсите, които предлагаме по-долу:

Структура на програмата: Text

КАК ДА ПОДБЕРЕТЕ КНИГИТЕ, КОИТО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ В УЪРКШОП СЕСИИТЕ С ДЕЦАТА

Структура на програмата: Files

СЪВЕТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЧЕТЕНЕ

Структура на програмата: Files

СПИСЪКЪТ С КНИГИ НА ПРОЕКТ ИЗТЪКАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ ИСТОРИИ

Структура на програмата: Files

КЛЮЧОВИ ДУМИ ПО ПРОЕКТ WWS

Структура на програмата: Files

ПРЕДЛОЖЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ТАЗИ ГРУПА

Структура на програмата: Files
Структура на програмата: Music Player

КАТЕГОРИЯ 2:  ЧИТАТЕЛСКОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ

Някои ключови принципи зад това децата да бъдат включени в едно истинско читателско пътешествие:
Работете заедно с родителите, така че те да подкрепят децата си през цялата продължителност на програмата

Давайте пример – бъдете четящ учител и насърчавайте и родителите да четат

Ако четенето затруднява някои от участниците, опитайте нещо различно, забавни дейности, които биха помогнали и за четенето

Изучавайте историята заедно и водете децата за формирането на тяхната собствена пътна карта сред книгите

Доколкото е възможно старайте се да вкарвате емпатични и позитивни моменти в изпълняваните дейности

Структура на програмата: Text
Структура на програмата: Music Player

КАТЕГОРИЯ 3:   ИЗТЪКАВАНЕ НА ИСТОРИИ

Структура на програмата: Text

КАТЕГОРИЯ 3:   ИЗТЪКАВАНЕ НА ИСТОРИИ НАВИГАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ 3:   ИЗТЪКАВАНЕ НА ИСТОРИИ

Структура на програмата: List

КАТЕГОРИЯ 3:   ИЗТЪКАВАНЕ НА ИСТОРИИ

Създаването на истории е един от най-добрите начини децата да растат, да разширяват своето знание и да се учат да мислят и да анализират – както и за развиване на емпатия, разбиране и толерантност. 

Предназначение:
Да насърчи творческото мислене, да даде зелена улица на „освобождаващата ценност на думата” (автор на детски книжки от Италия Джани Родари)

Да помогне на децата да използват своето въображение, за да създават свое собствено чудно съдържание

Структура на програмата: Text
Структура на програмата: Music Player

ЦИТАТ

"В нашите училища има твърде малко смях... Идеята, че образованието на ума трябва да бъде мрачно занимание е едно от най-трудните неща за преодоляване.”

Структура на програмата: Text

УРОЦИТЕ НА РОДАРИ

Родари е един най-влиятелните автори на детска литература в Италия през 20 век. Значимата му творба „Граматика на фантазията“ е ковчеже със съкровища, пълно с идеи, игри, истории, случайни мисли и сериозни глупотевини – всичко в контекста на въображението, приказките, познавателното развитие и състрадателното обучение.
Ключови моменти:
Училищата традиционно отдават по-голямо значение на паметта и вниманието, отколкото на въображението. 
“Важно е въображението да има място в образованието: за всички онези, които вярват в креативността на децата и за всички онези, които познават освобождаващата ценност на думата”.
“В нашите училища има твърде малко смях…Идеята, че образованието на ума трябва да бъде мрачно занимание е едно от най-трудните за преодоляване неща.”

Структура на програмата: Text
Структура на програмата: Music Player

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЦЕСА И БАЗОВИЯ ФОРМАТ НА ИСТОРИЯТА

Структура на програмата: Files

ШАБЛОН ЗА СТАРТИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИСТОРИИ

Структура на програмата: Files

СЪВЕТИ КАК СЕ ПИШАТ ДОБРИ ИСТОРИИ

Структура на програмата: Files

ВИДЕО МАТЕРИАЛИ ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ

Структура на програмата: Files

ДЕЙНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ТАЗИ ГРУПА

Структура на програмата: Files

КАТЕГОРИЯ 4:  ПРЕДСТАВЯНЕ

Структура на програмата: Text

КАТЕГОРИЯ 4:  ПРЕДСТАВЯНЕ

Предназначение

Да подготви децата да споделят своите истории с увереност и професионализъм.

Да помогне на децата да развият силен, чуваем глас, посредством обучение как да поднасят думите си с ясно значение и емоционално, включително чрез дихателни техники, отваряне на гърлото и проекция на гласа.

Структура на програмата: Text

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ДЕЙНОСТИ

Структура на програмата: Files

КАТЕГОРИЯ 5:  ОЦЕНКА

Структура на програмата: Text

КАТЕГОРИЯ 5:  ОЦЕНКА

Съществена дейност – както след всяка сесия, така и в края на курса!

Предназначение:
Да измери/улови прогреса на децата по отношение на заложените цели, както и да провери дали преживяният опит от уъркшопите (от всяка отделна сесия или като цяло) е положителен.

Да очертае методи за оценка:

В края на всяка сесия, чрез обикновени въпросници/дискусии или технологични инструменти като Kahoot, cloze, quizzes

Оценка в средата и края на програмата

Структура на програмата: Text

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА

Структура на програмата: Files
Структура на програмата: Music Player

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА

Поради това при разработването на тази програма ние непрекъснато проверявахме какво е минало добре и какво има нужда от подобрение. Когато използвате този курс, ще трябва да направите същото – не само в края на програмата, но и по време на процеса.

Структура на програмата: Text

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИЯ СПИСЪК С ПРОГРАМИ

1. ДОБРЕ ДОШЛИ

2. ОБОСНОВКА

3. ПОДГОТОВКА: ПРОЕКТНИ СЕСИИ В УЧИЛИЩАТА

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Структура на програмата: Services
Структура на програмата: Text
bottom of page